Winnet Norrbotten

Tillväxtverket har beviljat Priorum Affärsutveckling ek. för. verksamhetsbidrag för att på uppdrag av regeringen arbeta för att öka kvinnors makt och inflytande i samhället, skapa möjligheter till ökat företagande och till arbete som ger ökad möjlighet till ekonomiskt oberoende. Verksamheten bedrivs under varumärket Winnet Norrbotten. Vårt mål är att nå en samsyn och en gemensam arbetsstrategi i länet om hur jämställdhetsarbetet ska bedrivas i framtiden. Winnet Norrbottens aktiviteter och insatser kompletterar det arbete som sker i regionen av regionala och lokala aktörer som en viktig del i att skapa attraktiva livsmiljöer i Norrbotten. Vi har medverkat i översynen av RUP/RUS Norrbotten, initierat till nätverk mellan kvinnliga politiker samt genomfört konferenser/rundabordssamtal.

Vi har påbörjat arbetet för framtagandet av en gemensam jämställdhetsstrategi för Norrbottens län. Vi bedriver ett omfattande lobbyarbete gentemot regionala och lokala aktörer i regionen genom deltagande i olika nätverk

Under verksamhetsåren 2010-2012 har vi tagit fram:

Under verksamhetsåren 2013-2015 har vi:

  • På uppdrag genomfört Tillväxtverkets nationella utbildningsprogram ”Ta täten” i Norrbottens, Västernorrlands samt Jämtlands län. Programmet riktade sig till politiker och handläggare för en bättre fördelning av offentliga utvecklingsmedel.
  • Tagit fram rapporten Kartläggning och analys av insatser som syftar att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden i Norrbotten.
  • Genomfört utbildningen Jämställd vägledning för arbetsförmedlare i Nottbotten.
  • Delegat i Jämställdhetsdelegationen, Länsstyrelsen Norrbotten.

Tillvaxtverket_3cm                                                                         lst-logo-lågupplöst-cmyk

0 kommentarer på “Winnet Norrbotten
3 Pings/Trashbacks för "Winnet Norrbotten"
  1. [...] tjejers rätt i samhället (SV) Ungdomsstyrelsen (SV) UN Women nationell kommitté Sverige (SV) Winnet Norrbotten (SV) Winnet Västra Götaland (SV) Zonta International, District 13, 20 and 21 [...]

  2. [...] tjejers rätt i samhället (SV) Ungdomsstyrelsen (SV) UN Women nationell kommitté Sverige (SV) Winnet Norrbotten (SV) Winnet Västra Götaland (SV) Zonta International, District 13, 20 and 21 [...]

  3. [...] tjejers rätt i samhället (SV) Ungdomsstyrelsen (SV) UN Women nationell kommitté Sverige (SV) Winnet Norrbotten (SV) Winnet Västra Götaland (SV) Zonta International, District 13, 20 [...]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>